คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ จับมือพันธมิตร จัดประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 27

“ร่วมถอดรหัสอนาคต Digital Assets: รุ่งโรจน์ หรือ ร่วงโรย?” กับงานประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 27 ประจำปี 2565 ในงานคุณจะได้รับฟังการปาฐกถาพิเศษโดย คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อีกทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัย และการบรรยายกลุ่มสาระจากนักวิชาการชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ เพื่อให้ความรู้เชิงลึกและทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงิน วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30 – 17:00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลงทะเบียนฟรี! ที่นั่งจำนวนจำกัด https://forms.gle/F56TVFdKQMnwDHzXA

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tbs.tu.ac.th/sangvian2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.