GISTDA ชวนเปิดมุมมองนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศผ่านงาน Innovation Day 2022

เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพราะความต้องการของมนุษย์ไม่เคยมีที่สิ้นสุด การคิดค้นสิ่งใหม่ๆจึงเกิดขึ้นอยู่เสมอในทุกๆวงการ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ อากาศยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า การสื่อสาร หรือแม้แต่กระทั่งวงการอาหาร และล่าสุดพยายามที่จะคิดค้นโลกเสมือนจริงที่เกิดจากการสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันในโลกดิจิทัลที่เรียกว่า Metaverse สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่า “นวัตกรรม” ทั้งสิ้น

อีกหนึ่งแวดวงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” แน่นอนว่าได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นแบบไม่รู้ตัว ผ่านการใช้งานและการเรียนรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ประยุกต์ใช้ข้อมูลผ่านนวัตกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการใช้งานที่ง่ายขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น เช่น การใช้งานการสั่งอาหารผ่านบริการเดลิเวอรี่ , แผนที่นำทาง , การตรวจสอบสภาพอากาศ , การติดตามภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นปลายทางทั้งสิ้น ยังมีนวัตกรรมที่เกิดจากการผลิต การตรวจสอบ การสร้าง เช่น การสร้างดาวเทียม การสร้างจรวด การสร้างระบบที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับดาวเทียมเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างภาคพื้นดินกับอวกาศ อีกด้วย

ดังนั้น “การสร้างการรับรู้และการเข้าถึง” เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้งาน Innovation Day 2022 เกิดขึ้น เพื่อการรวมตัวกันของคนในแวดวงเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ต้องการสรรหานวัตกรรมไปพัฒนาและต่อยอดกับการสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศไทย

มาชม มาฟัง และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในงานที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 14 ธันวาคมนี้ ณ Union Hall ชั้น 6 Union Mall กรุงเทพฯ ทุกท่านจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในธีม MAKER.SPACE พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมอวกาศ พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมอวกาศและการนำเอาทรัพยากรในอุตสาหกรรมอวกาศไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยภายในงานจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน ได้แก่ 1.) โซนนิทรรศการของ GISTDA ที่จะยกขบวนนวัตกรรมมาจัดแสดงโชว์กันอย่างคับคั่ง 2.) โซนนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานพันธมิตรที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศที่มีความโดดเด่นมาร่วมโชว์ 3.) โซนนวัตกรรมจากศูนย์ภูมิภาคเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง 7 ศูนย์ฯ 4.) โซนเวทีกลางพบกับเหล่า Speaker ทางด้านนวัตกรรมอวกาศและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 5.) โซนแสดงสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมอวกาศและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศ อาทิ Planet , Airbus , MDA , I Bis เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.