เปิดโผ 10 เรื่องดาราศาสตร์น่าติดตามในปี 2566

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) เผย 10 เรื่องดาราศาสตร์ที่น่าติดตามในปี 2566 มัดรวมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์และเหตุการณ์ในแวดวงดาราศาสตร์ ชวนประชาชนติดตามตลอดทั้งปี

ดร. ศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ดร. วิภู  รุโจปการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกันแถลง 10 เรื่องดาราศาสตร์ที่น่าติดตามในปี 2566 ผ่านทางเฟสบุ๊กไลฟ์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยปรากฏการณ์ดาราศาสตร์สำคัญ อาทิ ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี และเป็นจันทร์เต็มดวงครั้งที่ 2 ของเดือน หรือที่เรียกกันว่า Super Blue Moon ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ ฝนดาวตกเจมินิดส์ ฯลฯ ชวนเกาะกระแสดาราศาสตร์โลกในปีหน้ากับโปรเจคสำรวจระบบสุริยะของหลายประเทศ จับตาการค้นพบใหม่จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เว็บบ์  ผลงานวิจัยของนักดาราศาสตร์ไทยที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ ที่สำคัญคือก้าวต่อไปของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติที่จะยกระดับงานวิจัยของไทยให้ก้าวไปสู่ World Class เปิดมิติใหม่กับงานวิจัยโบราณดาราศาสตร์ที่ใช้ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือย้อนรอยโบราณคดี ส่วนงานด้านพัฒนาเทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูงยังคงรุดหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนากำลังคน และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง (Deep Tech) ภายในประเทศ ส่วนงานด้านการบริการวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคม เตรียมเปิดให้บริการหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนแห่งที่ 4 ของไทยที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมผุดอีกหนึ่งโครงการสำคัญ ดาราศาสตร์เพื่อคนทั้งมวล มุ่งหวังกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ดาราศาสตร์ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

10 เรื่องดาราศาสตร์ที่น่าติดตามในปี 2566 มีดังนี้

1) ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ ได้แก่ ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี (Micro Full Moon) ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี และเต็มดวงครั้งที่สองของเดือน (Super Blue Moon) ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ จันทรุปราคา – สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย ดาวศุกร์สว่างที่สุดในรอบปี ดาวเสาร์ และดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี

2) ฝนดาวตกน่าติดตาม โดดเด่นที่สุด ได้แก่ ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ หรือฝนวันดาวตกวันแม่ คืน 12 – เช้า 13 ส.ค. 66 คาดการณ์อัตราการตกสูงสุด 100 ดวง/ ชั่วโมง และ ฝนดาวตกเจมินิดส์ คืน 14 – เช้า 15 ธ.ค. 66 คาดการณ์อัตราการตกสูงสุด 150 ดวง/ ชั่วโมง

3) เกาะกระแสวงการดาราศาสตร์โลก หลายประเทศทั่วโลกกำหนดภารกิจส่งยานไปสำรวจระบบสุริยะได้แก่

        การสำรวจดวงอาทิตย์ : ยาน Aditya-L1 (อินเดีย)

        การสำรวจดวงจันทร์ : โครงการ Commercial Lunar Payload Services (CLPS) ของภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐของสหรัฐอเมริกา / ยานสำรวจจากองค์การอวกาศของภาครัฐ อาทิ Chandrayaan-3 ของอินเดีย Luna 25 ของรัสเซีย  SLIM ของญี่ปุ่น และ Seven sisters ของออสเตรเลีย

        การสำรวจวัตถุอื่นในระบบสุริยะ : Psyche ยานโคจรรอบดาวเคราะห์น้อยของสหรัฐอเมริกา/ JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) ยานสำรวจดวงจันทร์น้ำแข็งขนาดใหญ่ของดาวพฤหัสบดี (ยูโรปา แกนิมีด คัลลิสโต) ขององค์การอวกาศยุโรป (ESA)

4) กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เว็บบ์ กับสุดยอดการค้นพบครั้งใหม่ในอนาคต มาติดตามกันต่อไปว่า
กล้องโทรทรรศน์อวกาศที่ทันสมัยที่สุดนี้จะไขปริศนาใดอีกในเอกภพ และจะนำมาซึ่งการค้นพบใหม่ๆ ที่ไม่คาดฝันอะไรอีกบ้าง

5) จับตางานวิจัยดาราศาสตร์ที่โดดเด่นระดับโลก ผลงานของนักดาราศาสตร์ไทยคลื่นลูกใหม่ ในหลากหลายสาขา ได้แก่ จักรวาลวิทยาและฟิสิกส์ดาราศาสตร์พลังงานสูง จักรวาลวิทยาและดาราศาสตร์ทฤษฎี ดาราศาสตร์วิทยุ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ และชีวดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ดาวฤกษ์

6) ก้าวต่อไปของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ เตรียมเปิดดำเนินการกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ เก็บข้อมูลวัตถุท้องฟ้าจริง เพื่อศึกษาวิจัยดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นวิทยุ พร้อมวางแผนพัฒนากำลังคน สร้างนักดาราศาสตร์วิทยุรุ่นใหม่ เพื่อร่วมทำงานวิจัยในระดับ World Class

7) งานพัฒนาเทคโนโลยี และวิศวกรรมดาราศาสตร์ขั้นสูง เผยสุดยอดการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีคลื่นวิทยุความถี่สูง และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ที่ต่อยอดจากดาราศาสตร์ไปสู่สาขาอื่น อาทิ เครื่องรับสัญญาวิทยุย่านคิว ย่านซี โคโรนากราฟรูปแบบใหม่ สเปกโทรกราฟความละเอียดต่ำ ฯลฯ

8) โบราณดาราศาสตร์ : ดาราศาสตร์ย้อนรอยโบราณคดี การใช้ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ ศึกษาการวางทิศของศาสนสถาน และโบราณสถาน  ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปราสาทพนมรุ้ง และปราสาทพิมาย ที่เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
ความเชื่อ ประเพณี และปฏิทินสุริย-จันทรคติ การใช้ตำแหน่งดวงดาวสำคัญ ร่วมกับตำแหน่งดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ สอบเทียบวันเดือนปีในจารึกเป็นปฏิทินเกรกอเรียนได้ ที่สำคัญมีการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการหมุนควงของจุดวิษุวัต มาใช้ในการไขอายุของศาสนสถานและโบราณสถานได้

9) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่ 4 ของไทย พร้อมเปิดดำเนินการปลายปี 2566

10) ดาราศาสตร์เพื่อคนทั้งมวล ผลักดันโครงการนำร่องเพื่อศึกษา และผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น สามารถสร้างจินตนาการ และเรียนรู้ดาราศาสตร์ได้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

ดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดแต่ละประเด็น คลิปวิดีโอ และภาพประกอบได้ที่ >>> bit.ly/3vmo0CM

Leave a Reply

Your email address will not be published.