วว. เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมนำ วทน. ส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคอาเซียนสู่การพัฒนายั่งยืน

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นางมิลลิเซนต์ ครุซ-ปาเรเดส (H.E. Mrs. Millicent Cruz-Paredes) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย

ในโอกาสเดียวกันนี้ วว. ยังได้เข้าพบคณะทูตพาณิชย์ และผู้แทน The Philippine Trade and Investment Center (PTIC)-Bangkok ซึ่งเป็นสำนักงานตัวแทนของ Department of Trade and Industry (DTI) ฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ วว. มีแผนลงนามความร่วมมือ Letter of Intent กับ Department of Trade and Industry (DTI) ประเทศฟิลิปปินส์ ในงาน ProPak Philippines 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และ วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) จะจัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการของฟิลิปปินส์ โดยมุ่งเน้นบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน การแก้ปัญหาแบบ Circular ทั้ง Upcycling และ Recycling บรรจุภัณฑ์จากวัสดุชีวภาพ (Bio-based Packaging) และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด

อนึ่ง การที่ประเทศไทยจะเข้าไปช่วยยกระดับพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฟิลิปปินส์ดังกล่าว จะเป็นการช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะ SDG 12 ว่าด้วยเรื่องการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) เพื่อสร้างบทบาทความเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ส่งเสริมในภูมิภาคอาเซียน และอาจต่อยอดสู่การพัฒนาผู้ประกอบการในด้านอื่นๆ เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.