วว. ร่วมงาน Propak Philippines 2023 / ลงนาม Letter of Intent กับ DPI พร้อมหารือความร่วมมือพัฒนาผู้ประกอบการไทย & ฟิลิปปินส์

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ProPak Philippines 2023 ณ World Trade Center Metro Manila, Pasay City งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติสำหรับประเทศฟิลิปปินส์ เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้แนวโน้มตลาดการลงทุน การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมเชิงเทคนิค เชื่อมโยงผู้ขาย ผู้ซื้อระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยา สนับสนุนการจัดงานโดย Department of Trade and Industry (DTI), Department of Science and Technology (DOST) และบริษัท Informa Markets ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) กับ Honorable Blesila A. Lantayona, Undersecretary for Regional Operations Group, DTI เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวโน้มนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยั่งยืน ร่วมกันพัฒนาและดำเนินโครงการที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small, and Medium Enterprises : MSMEs)

พร้อมนี้ DTI ได้นำเสนอโครงการ Share Service Facilities ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีและขีดความสามารถในการแข่งขันของ MSMEs ผ่านการแบ่งปันการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบ สิ่งอำนวยความสะดวก และโปรแกรมการฝึกอบรมเสริมทักษะต่างๆ ซึ่งช่วยให้ MSMEs ปรับปรุงผลผลิต ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและการเติบโตของธุรกิจ MSMEs
นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร วว. ได้เยี่ยมชมหน่วยงาน Philippine Trade Training Center – Global MSME Academy (PTTC) ภายใต้ DTI หน่วยงาน PTTC ซึ่งเป็นพันธมิตรส่งเสริมการเติบโตและสนับสนุนการพัฒนา MSMEs ผ่านการฝึกอบรม สร้างทักษะ ปรับปรุงระบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดความก้าวหน้า ความสามารถการแข่งขัน ความยืดหยุ่นและความยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published.