สวทช. เชิญร่วมสัมมนา ‘เส้นทางสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์’ 31 มี.ค.นี้ ในงาน NAC2023  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัมมนาฟรี เรื่อง ‘เส้นทางสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์’ ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

งานสัมมนาดังกล่าวผู้ประกอบการ ผู้สนใจดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จะได้รับฟังได้ความรู้ทั่วไปและข้อเสนอแนะในการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง และการจดทะเบียน ผ่านคู่มือ (Manual) ที่ผ่านการออกแบบและจัดทำจากประสบการณ์การดำเนินการในเชิงปฏิบัติ (Best practices) ทั้งจาก สวทช. เอง และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมทดลองดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้งานสัมมนาจัดขึ้นภายในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (18th NSTDA Annual Conference: NAC2023) ภายใต้แนวคิด สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมสัมมนาฟรีได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac/2023/seminar/se38/ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2564-8000

Leave a Reply

Your email address will not be published.