สอวช. จับมือ ไทยพีบีเอส ส่งรายการ THE NEXT คลื่นอนาคต ออนแอร์ หวังสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับสังคม

 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ส่งรายการ THE NEXT คลื่นอนาคต ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส หวังสร้างความตระหนักรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้วยการเปิดมุมมองการเรียนรู้ผ่านสารคดีเรื่องน่ารู้ “ดูสนุก” และ “รู้ทันโลก” ที่ถ่ายทอดข้อมูลจากการค้นพบและงานวิจัย มุมมองจากวิทยาการความรู้ให้เป็นเรื่องน่ารู้ ดูสนุก และสร้างมิติใหม่ในสังคม

ดร.กาญจนา วานิชกร

ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สอวช. เปิดเผยว่า ในปัจจุบันสื่อสารมวลชนมีบทบาทสำคัญในการชี้ทิศทางสังคม เช่นเดียวกับภารกิจของ สอวช. ที่มีหน้าที่ในการริเริ่ม สร้างสรรค์นโยบาย มาตรการหรือกลไกต่างๆ เพื่อปลอดล็อคอุปสรรคและสร้างโอกาส ชี้ทิศทางให้กับประเทศโดยใช้ศักยภาพด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งรายการ THE NEXT คลื่นอนาคต จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มาจากความร่วมมือของภาคสื่อสารมวลชนอย่างสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และหน่วยงานภาครัฐอย่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สอวช. ที่ต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมถึงความสำคัญและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยปรับเนื้อหาให้เป็นเรื่องน่ารู้ใกล้ตัว “ดูสนุก” และ “รู้ทันโลก” โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่อยากให้หันมาสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างกระบวนการคิด เรียนรู้ นำไปสู่การแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ได้อย่างเข้าใจ และการเกิดขึ้นของรายการรูปแบบดังกล่าวจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับสังคม และยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนผ่านการเปิดมุมมองการเรียนรู้ที่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้รับชมได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับรายการ THE NEXT คลื่นอนาคต เป็นรายการที่จะพาไปติดตามความก้าวหน้า งานค้นคว้าวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อก้าวไปสู่วันพรุ่งนี้ พร้อมขับเคลื่อนไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 17.30 – 18.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

Leave a Reply

Your email address will not be published.