โรงเรียนเทพศิรินทร์ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในบริเวณอาคารเรียนทุกอาคารเรียน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 : นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ มอบหมายให้ งานอนามัยและงานอาคารสถานที่ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในบริเวณอาคารเรียนทุกอาคารเรียน ในโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ตามนโยบายเน้นคุณธรรมย้ำคุณภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.