วงรำเพยภมราภิรมย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลประกายเพชร ครั้งที่18 ประจำปี2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอแสดงความยินดี วงรำเพยภมราภิรมย์ วงดนตรีไทยเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลประกายเพชร ครั้งที่18 ประจำปี2566 ด้านศิลปวัฒนธรรมประเภทกลุ่มเยาวชนประกายเพชร จัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published.