อ.ต.ก.เชิญเลือกซื้อพืชผักสดๆคุณภาพหลากหลาย

ได้เวลาซื้อผักเข้าครัวกันนะจ๊ะ!! 

โครงการปลูกได้ขายดีBy อ.ต.ก.เชิญเลือกซื้อพืชผักสดๆคุณภาพหลากหลาย 

ผักสลัด ผักพื้นบ้าน เมนูจากผัก ข้าวยำ ชุดผักปั่น ฯลฯ 

จากเกษตรกร อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ในวันพุธที่ 23-27 สิงหาคม 2566 

ที่ ตลาด อ.ต.ก.(โซนสันทนาการ) พร้อมกับสินค้าราคาพิเศษอีกมากมาย 

Leave a Reply

Your email address will not be published.