ไทยโชตหลบวัตถุอวกาศพ้น

จากที่ GISTDA ได้ใช้ระบบการจัดการจราจรอวกาศ หรือ ZIRCON ติดตามวัตถุอวกาศ IRIDIUM 33 DEB (35921) ซึ่งเป็นดาวเทียมสื่อสารที่หมดอายุการใช้งาน จะเข้าใกล้ดาวเทียมไทยโชต (33396) ด้วยระยะ 91 เมตร ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13:06 น. และมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเกิดการชนกัน โดย GISTDA ได้ปรับวงโคจรให้สูงขึ้น 55 เมตร เพื่อเลี่ยงวัตถุอวกาศ ตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด พบว่าดาวเทียมไทยโชตสามารถหลบวัตถุอวกาศได้แล้ว ดังภาพจะเห็นเป็นจุดสีเขียวทั้ง 2 จุดที่อยู่สูงขึ้นตามการปรับวงโคจรก่อนหน้านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.