ด่วน!!! GISTDA สั่งไทยโชตหนีวัตถุอวกาศเฉียดใกล้สุด 91 เมตร

GISTDA ใช้ระบบการจัดการจราจรอวกาศ หรือ ZIRCON ที่พัฒนาจากนักวิจัยและวิศวกรจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศ หรือ Space Technology Research Center ของ GISTDA ในการติดตามวัตถุอวกาศ พบว่า จะมีวัตถุอวกาศ IRIDIUM 33 DEB (35921) เข้าใกล้ดาวเทียมไทยโชต (33396) ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13:06 น. (ตามเวลาประเทศไทย) และมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเกิดการชนกันระหว่างดาวเทียมไทยโชตกับวัตถุอวกาศชิ้นนี้ โดยมีระยะใกล้สุด 91 เมตร (ตามคลิป)

ทาง GISTDA ได้เตรียมปรับวงโคจรให้สูงขึ้น 55 เมตร เพื่อเลี่ยงวัตถุอวกาศ ทั้งนี้ ภายหลังการปรับวงโคจรแล้ว ดาวเทียมจะสามารถทำงานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม จะต้องตรวจสอบข้อมูลความเสี่ยงต่างๆ ด้วยระบบ ZIRCON อีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าดาวเทียมอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่อการชนกับวัตถุอวกาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.