สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี ส่งสุข ต่อยอด นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา 30 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 : นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายพัฒนา ร่วมกับผู้บริหารและภาคีความร่วมมือ เปิดโครงการ 14 ปี พกฉ. “ส่งสุข ปันความรู้ ต่อยอด นวัตกรรมเกษตรพอเพียง” ประจำปี 2566 สนับสนุนชุดส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียน สถานศึกษา กว่า 30 แห่ง จากทั่วประเทศ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการ 14 ปี พกฉ. “ส่งสุข ปันความรู้ ต่อยอด นวัตกรรมเกษตรพอเพียง” ประจำปี 2566 เพื่อส่งต่อความรู้สู่อาชีพ โดยการจัดทำชุดส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย อุปกรณ์ปลูกผักแนวตั้ง ชุดเพาะเห็ดฟางในตระกร้า หนังสือองค์ความรู้ด้านการเกษตร มอบให้กับโรงเรียน สถานศึกษา นำไปใช้ประโยชน์เสริมสร้างทักษะพื้นฐาน ต่อยอดการเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีผู้แทนจากโรงเรียน สถานศึกษากว่า 30 แห่งเข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้

นางสาวสำเภาว์ งามเชย ได้เปิดเผยว่า “ในโอกาสครบรอบ 14 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เรามุ่งมั่นสู่การสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธาน ด้านการเกษตร สู่สังคม การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในการร่วมสนับสนุนการจัดหาทุน และอุปกรณ์การเรียนรู้ในการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ร่วมกันต่อยอดองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพึ่งพาตนเองต่อยอดทักษะสู่การสร้างอาชีพด้านการเกษตรต่อไป”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.