ศุภมาส ห่วงใยพี่น้องชาวใต้

(วันที่ 3 มกราคม 2567) ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) : นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับมอบ Magic Pants กางเกงแก้ว ช่วยกันน้ำและโรคที่มากับน้ำ จำนวน 2,500 ตัว จากศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยจาก สวทช. ภายใต้กระทรวง อว. เพื่อนำมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ 3 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยหนักที่สุดในรอบ 50 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูมรสุม

Leave a Reply

Your email address will not be published.