พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมงาน “คิดถึงมิลืมเลือน 9” ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2564

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมงาน “คิดถึงมิลืมเลือน 9” ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการพิเศษ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการ “ในความทรงจำ” นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-529-1965 , 087-359-7171

Leave a Reply

Your email address will not be published.