กองทัพบกห่วงใยมอบจักรยานสานฝัน และ ถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนในสถานศึกษา

พลตรี สามารถ มโนรถมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 พร้อมด้วย คุณกชพร มโนรถมงคล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก​ สาขามณฑลทหารบกที่ 36 จัดกิจกรรมส่งมอบ “จักรยานสานฝัน และ ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนทุ่งโม่ง ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และ โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล”สิงหะวิทยา” ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

โดยมอบ จักรยานโรงเรียนละ 5 คัน ,ถุงยังชีพการศึกษา โรงเรียนละ 5 ชุด ,อุปกรณ์การเรียนและอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับน้องๆ ตามนโยบายของกองทัพบก
ในการนี้​ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร โดย​ พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร​ (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พันเอก​ อนุรักษ์ บุญเกิด หัวหน้าชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร ที่ 307 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร​ เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 1 และเขต 2​ , ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง​ 2 แห่ง​ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม​ในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด

Leave a Reply

Your email address will not be published.