วว.จัดบรรยายออนไลน์ ฟรี!  หัวข้อเรื่อง “วนเกษตรและการจัดการเพื่อความยั่งยืน”

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย สถานีวิจัยลำตะคอง   จัดบรรยายพิเศษออนไลน์ เพิ่มพูนความรู้ ฟรี!   เรื่อง  “วนเกษตรและการจัดการเพื่อความยั่งยืน”   โดยมี คุณกาญจนา ทิพย์มาก   เกษตรกรจังหวัดตราด  ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์   ในวันศุกร์ที่  9  กันยายน 2565   เวลา 09.30 – 12.00 น.  ผ่านโปรแกรม  ZOOM   

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมลงทะเบียนได้ที่   https://forms.gle/vBZQcgEoNsDSjcDf6

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92236464412

Meeting ID : 922 3646 4412

Passcode : 442067

Leave a Reply

Your email address will not be published.