วว. เชิญชวนร่วมงานสัมมนานานาชาติ “International Seminar on Food and Packaging Safety: Thailand – Japan in Perspectives”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   (วว.)   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติ  เรื่อง “International Seminar on Food and Packaging Safety: Thailand – Japan in Perspectives”   ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา   13.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้การจัดงาน Food ingredients Fi Asia 2022

โดยงานสัมมนาดังกล่าวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นด้านความปลอดภัยของอาหารและบรรจุภัณฑ์ในมุมมองของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเทรนด์ของโลกในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านความปลอดภัยของอาหารและบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  https://bit.ly/3A8R1U6

สอบถารายละเอียดมเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่  โทร. 02 577 9208 หรือ E-mail : manunya@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.