อพวช. ชวนสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ในบูธ “NSM Maker Space จากสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม” ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566”

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566 / ไบเทค บางนา : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนเที่ยวบูธ อพวช. “NSM Maker Space จากสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม” ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 24 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษภายในงาน

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “สำหรับนิทรรศการที่ อพวช. นำไปจัดแสดงภายในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023)นั้น เป็นการเสริมสร้างกระบวนการการสร้างนวัตกรรมอย่างง่ายโดยมุ่งเน้นการลงมือทำ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานและพัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และยังมีการนำผู้สูงอายุในวัยเกษียณจากโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุด้วยการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่ง อพวช. ร่วมกับ วช. พัฒนาทักษะมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมทำหน้าที่เป็นอาสาอาวุโสแนะนำนิทรรศการและแชร์ประสบการณ์สร้างสรรค์สิงประดิษฐ์ ภายในนิทรรศการ “NSM Maker Space จากสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม”ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา อีกด้วย

นอกจากนี้ อพวช. ยังเปิดพื้นที่พิเศษเพื่อร่วมเทศกาลวันนักประดิษฐ์ ฟรีค่ากิจกรรม Innovation Space จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา และกิจกรรม NSM Maker Space ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123

Leave a Reply

Your email address will not be published.