สวทช. เชิญร่วมสัมมนา “พลิกวิกฤติโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรเป็นโอกาส ด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” 29 มี.ค.นี้ ภายใต้งาน NAC2023

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรีในหัวข้อ “พลิกวิกฤติโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรเป็นโอกาส ด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”  ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม SD-601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

โดยผู้เข้าร่วมจะได้พบกับการศึกษาเกี่ยวกับไวรัสวิทยาพื้นฐานของเชื้อไวรัส ASFV การแยกเชื้อและถอดรหัสพันธุกรรม การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำและรวดเร็ว การวิจัยและพัฒนาวัคซีนในรูปแบบต่าง ๆ การตรวจหาสารออกฤทธิ์ต้านการติดเชื้อไวรัส ตลอดจนการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยในฟาร์ม จากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เช่น รศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ น.สพ.อภิชาติ วงศ์ฉายา จากบริษัทเวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ดร.ธีระเดช ทวีรัตนศิลป์ สพ.ญ.ดร.ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย นักวิจัยจากกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ไบโอเทค สวทช.

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนร่วมสัมมนาได้ฟรีที่ https://www.nstda.or.th/nac/2023/seminar/se42/ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2564-8000

Leave a Reply

Your email address will not be published.