สวทช. เชิญร่วมสัมมนา ‘พลิกโฉมการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG’ 28 มี.ค.นี้ ในงาน NAC2023

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญรับฟังสัมมนาฟรี เรื่อง พลิกโฉมการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 1300-17.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

งานสัมมนาดังกล่าวผู้เข้าร่วมจะได้เห็นตัวอย่างความสำเร็จในถอดรหัสการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจที่ผ่านมาเพื่อการเรียนรู้ และก้าวต่อผ่านมุมมองของประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ของสาขาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการผนึกกำลังของจตุภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายนำพาประเทศไทยให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น

ทั้งนี้งานสัมมนาจัดขึ้นภายในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (18th NSTDA Annual Conference: NAC2023) ภายใต้แนวคิด สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน ผู้สนใจเข้าร่วมงาน NAC2023 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรีได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac/2023/seminar/se01/ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2564-8000

Leave a Reply

Your email address will not be published.