วว. โชว์ศักยภาพงานวิจัย บริการด้านสุขภาพและความงาม @ Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2023

(เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2566 ณ ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์) : นายสายันต์ ตันพานิช ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผอ.สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นางสาวปัทมา ลิ่วเลิศมงคล ผอ.กองประชาสัมพันธ์ คณะนักวิจัยและบุคลากร วว. ร่วมเป็นเกียรติในฐานะหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ ในพิธีเปิดงาน Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2023 งานแสดงสินค้าและสัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงามที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดย อินฟอร์มา มาร์เก็ต ประเทศไทย และพันธมิตร ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โอกาสนี้ วว. โดย ศนส. และศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) นำเสนอผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอาง และการบริการครบวงจร พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ บูธ R65 ฮอลล์ 3 เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาตรฐานสากล

ทั้งนี้ งาน Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2023 เป็นงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสุขภาพและความงามที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงระดับโลก กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงบูธนิทรรศการจากนานาประเทศ กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching), CosmoTalks, Onstage และ Demonstration นับเป็นเวทีสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพนำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ รวมถึงนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยสู่ตลาดอาเซียนและทั่วโลก นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้รับทราบข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต เทรนด์อุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งด้านความงามและสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจในอนาคต

อนึ่ง ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. (Innovative Cosmetic Services Center : ICOS) เป็นหน่วยงานในสังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของ วว. เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในการผลิตสินค้าหรือบริการ มุ่งตอบทุกโจทย์ เพื่อความงามที่เหนือกว่า (Total Solutions for Beyond Beauty) มุ่งเน้นการบริการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice) สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยการให้บริการที่เป็น Total Solution เบ็ดเสร็จและครบวงจร มีกรอบการให้บริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมในด้านต่างๆ ของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. (ICOS) ได้ที่ โทร. 0 2577 9000, 061 423 7142 E-mail : innoherb_service@tistr.or.th Facebook : innoherb.tistr Line@ 061 423 7142

Leave a Reply

Your email address will not be published.