มว. อว. จับมือ สจ.ปทุมธานี. สสจ.ปทุมธานี. เชิญชวนร่วมกิจกรรมให้บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์พื้นฐานสำหรับประชาชนใช้งานที่บ้าน พร้อมออกใบรับรองผลการสอบเทียบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (สจ.ปทุมธานี) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (สสจ.ปทุมธานี) ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมให้บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์พื้นฐานสำหรับประชาชนใช้งานที่บ้าน พร้อมออกใบรับรองผลการสอบเทียบให้กับผู้เข้ารับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้ “กิจกรรมบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภาคประชาชน” พร้อมทั้งการให้บริการตรวจสุขภาพฟรี

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรับของรางวัลด้านเครื่องมือแพทย์พื้นฐานให้กับผู้ร่วมงาน ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2566 ณ. ลาน Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จ.ปทุมธานี https://www.nimt.or.th/main/?p=49208

Leave a Reply

Your email address will not be published.