จุดความร้อนกัมพูชากลับมาพุ่ง..!! วานนี้แตะที่เกือบ 4.5 พันจุด

🛰️กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 852 จุด ส่วนใหญ่พบในพื้นที่เกษตร 224 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 196 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 183 จุด พื้นที่เขต สปก. 129 จุด ชุมชนและอื่นๆ 108 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 12 จุด โดยจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ #ชัยภูมิ 97 จุด #สกลนคร 84 จุด และ #กาฬสินธุ์ 55 จุด
ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านที่พบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่ กัมพูชา 4,480 จุด ตามด้วย พม่า 1,027 จุด ลาว 699 จุด และ เวียดนาม 256 จุด
🔥อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน “#เช็คฝุ่น”

GISTDA #อว #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #PM2POINT5 #ข้อมูลรายชั่วโมง #วช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #ไฟป่าหมอกควัน2567 #ไฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published.