สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการด้านเกษตร อบรมใช้ชีวภัณฑ์จัดการศัตรูพืช

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ขอเชิญผู้ประกอบการด้านเกษตรปลอดภัย บริษัทห้างร้าน สหกรณ์การเกษตร กลุ่มผู้ผลิตชีวภัณฑ์ที่จดทะเบียนนิติบุคคล และที่เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภัณฑ์จัดการศัตรูพืช เพื่อธุรกิจเกษตรปลอดภัย” เพื่อรับทราบข้อมูลเรื่องการใช้ชีวภัณฑ์จัดการศัตรูพืช การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสมาชิกเกษตรกรในชุมชน การควบคุมแมลงศัตรูพืชดื้อยา รวมถึงการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับฟังมุมมองของผู้ผลิต โดยผู้แทนภาคเอกชน ในเรื่องชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม SD-601 อาคารสราญวิทย์ (ตึก 12) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี หรือทางออนไลน์ระบบ Webex

ด่วน! รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนฟรี คลิก https://www.nstda.or.th/r/Bc10F

Leave a Reply

Your email address will not be published.