วช. ชวนเยาวชนมาเป็น “Young Green Heroes” ฮีโร่ยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในงานมหกรรมวิทย์ฯ 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม “Young Green Heroes” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 พร้อมเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชน มาเปิดจินตนาการด้านศิลปะ ร่วมกับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมเพนท์กระถางต้นไม้จากขยะพลาสติกในทะเล และประกวดออกแบบหน้ากาก “Hero Mask Contest” ลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน ระหว่างวันที่ 9-19 พฤศจิกายน 2564 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ในฐานะหน่วยงาน ขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม หนึ่งในพันธกิจที่สําคัญ คือ การแก้ปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกับการ ดําเนินงานของ วช. นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 – 2570 ที่มุ่งเตรียมความพร้อม ในการสร้าง และพัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ และนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับ BCG Economy Model วช. จึงได้เน้นส่งเสริมและถ่ายทอด Green Economy โดยมุ่งหวังให้เยาวชนรับรู้ เข้าใจถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และทราบถึงแนวการปฏิบัติดูแลรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม “Young Green Heroes” ทั้งในรูปแบบ Onsite & Online ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และวิถีชีวิตยุคใหม่ New normal

สำหรับกิจกรรม ภายใต้ Theme “Young Green Heroes” ฮีโร่ยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม วช. ต้องการปลุกความเป็นผู้พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ประกอบไปด้วย กิจกรรมตอบคำถาม (Find your hero) กิจกรรมประกวดออกแบบหน้ากากผ้าออนไลน์ (Hero mask Contest) โดยออกแบบและโพสต์ลงFacebook พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ ระบุ Caption บอกแนวคิด และชื่อ-นามสกุล ติด Hastag #ฮีโร่ยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม #วช ลุ้นรับ IPAD Gen 9 และ Xiaomi redmi note 10 5G และกิจกรรมเพนท์กระถาง และปลูกต้นไม้ (Hero Workshop) พร้อมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน 4 เรื่อง อาทิ นิทรรศการ“ปีศาลจิ๋ว PM2.5” เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง และเพื่อพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.