สทป. จับมือ จีเอ็มแอล ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร ในงาน Defense & Security 2023 ผ่านวารสาร DTech

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 : พิธีลงนาม Contra Agreement ระหว่างวารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Thailand Defence Technology Journal) หรือ DTech ภายใต้ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และ จีเอ็มแอล

Read more

GISTDA ร่วมมือ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ เปิดเวทีกลุ่มย่อย พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ และ Remote ID มุ่งสู่การพัฒนาระบบการจัดการโดรนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 : GISTDA ร่วมกับ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้ กสทช. จัดงาน Focus Group “การพัฒนาระบบการจัดการจราจรอากาศยานไร้คนขับ” (Development of Unmanned

Read more

วช. จับมือ มทร.ศรีวิชัย นำงานวิจัยส่งเสริมเกษตรกรเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น สร้างอาชีพทางเลือกชุมชนชายฝั่ง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Read more