สถาบันมาตรวิทยาฯ มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน “บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภาคประชาชน” ฟรี

14 ธันวาคม 2566 : พล.ต.ท. นพ.พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำทีมผู้เชี่ยวชาญให้บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์พื้นฐานสำหรับประชาชน พร้อมออกใบรายงานผลการวัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นการมอบของขวัญปีใหม่ 2567 ให้ประชาชน ภายใต้กิจกรรม

Read more

เช็คฝุ่น ตรวจพบ PM2.5 กทม. อยู่ระดับปานกลางถึงดี

🛰️ GISTDA เกาะติดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมง ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2566 พบว่า พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าฝุ่น PM2.5 ระดับปานกลาง

Read more