รมว.กห. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับ สทป.

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 : นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมี พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมด้วย พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ

Read more

วว. /สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ หารือความร่วมมือทดสอบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเลระยะที่ 2

ดร.ดวงพร อุนพานิช ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร.สุเทพ จอยเอกา นักวิชาการ MPAD ร่วมให้การต้อนรับ น.อ.ภาณุพงศ์ ขุมสิน ผู้อำนวยการ

Read more