วช. แถลง 10 เรื่องเด่นการวิจัยและนวัตกรรม ปี 66 พร้อมเปิดตัว 10 Flagships งานวิจัย ปี 67

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 : ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แถลงข่าว 10 ผลงานเด่นการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2566 จากการขับเคลื่อนและบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ และการมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเปิดตัว 10 Flagships งานวิจัย

Read more

กระทรวง อว. โดย GISTDA ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณภาคใต้ตอนล่างอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลภาพจากดาวเทียม Cosmo-SkyMed-4

กระทรวง อว. โดย GISTDA ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณภาคใต้ตอนล่างอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลภาพจากดาวเทียม Cosmo-SkyMed-4 วันที่ 28 ธันวาคม 2566 พบพื้นที่น้ำท่วมรวมทั้งสิ้น 83,855 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดปัตตานี 43,185 ไร่พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาส 31,431 ไร่พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดยะลา

Read more