ดาวเทียมสแกนป่าเมืองกาญฯ ไหม้แล้วกว่า 8.9 หมื่นไร่ ส่วนใหญ่เกิดในป่าอนุรักษ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากภาพดาวเทียม Sentinel-2 ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.49 น. แสดงภาพพื้นที่เผาไหม้บริเวณพื้นที่บางส่วนของเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

Read more