นักวิทย์ร่วมบูรณะราชรถน้อยด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน

นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมบูรณะราชรถน้อยซึ่งเป็นรถในขบวนเชิญพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ หรือพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ โดยใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนถอดสูตรกระจกเกรียบโบราณแล้วผลิตขึ้นใหม่ เพื่อส่งมอบให้สำนักช่างสิบหมู่นำไปบูรณะซ่อมแซม ก่อนนำไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นครปฐม – นางยุนีย์ ธีระนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทย

Read more

ดีพร้อม ออกสตาร์ท RESHAPE THE FUTURE ผลักดัน 28 สุดยอดธุรกิจสร้างสรรค์ ประชันต้นแบบผลงานบนเวที Design Award คาดสามารถกระตุ้น ศก. กว่า 500 ล้านบาท

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ออกสตาร์ทนโยบาย RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต ผ่านยกลยุทธ์การปรับตัวให้ก้าวทันอุตสาหกรรมยุคใหม่ (RESHAPE THE INDUSTRY) เดินเครื่องยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านการยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์ให้ดีพร้อมสู่วิถีใหม่ (DIPROM Creative-Next 2023) ดึงกูรูด้านนวัตกรรมและออกแบบชั้นนำร่วมผลักดัน 28  ธุรกิจสร้างสรรค์ ประชันต้นแบบผลงานบนเวที Design Award ในระดับสากล พร้อมมอบรางวัล DIPROM

Read more

วว. แนะผลิตฟางปรุงแต่งทดแทนหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ ได้ปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒนา การผลิตฟางปรุงแต่งทดแทนหญ้า โดยเป็นสูตรที่ ลดปริมาณการใช้ยูเรียลง และเพิ่มปริมาณรำข้าวในส่วนผสม สามารถนำไปใช้เลี้ยงโคได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพ สูตรการผลิตฟางปรุงแต่งทดแทนหญ้า มี 3 สูตร ดังนี้

Read more

สอวช. – มจธ. เปิดหลักสูตร STIP รุ่นที่ 6 มุ่งพัฒนาและสร้างเครือข่ายนักนโยบาย อววน. เป็นรากฐานขับเคลื่อนประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

(เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567) : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดพิธีเปิดหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 6 (STI

Read more

วว. ต้อนรับเดือนแห่งความรัก พรีออเดอร์ “กุหลาบวาเลนไทน์” ส่งตรงจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเลย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ และศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย   ภายใต้การดำเนินโครงการมาลัยวิทยสถาน   ร่วมต้อนรับเดือนแห่งความรัก…เพื่อมอบของขวัญสุดพิเศษแด่ “สุดที่รัก รักที่สุดของคุณ” ด้วยกุหลาบแสนสวยในแจกันสีหวานละมุน  ส่งตรงจากเกษตรกร “กลุ่มผู้ปลูกกุหลาบบ้านลายเหนือ” จังหวัดเลย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและบรรจุภัณฑ์โดย วว. ที่ทำให้กุหลาบมีความสดใหม่

Read more

เปิดตัวรถบัส EV ขับเคลื่อนอัตโนมัติ บริการนักท่องเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  : คุณศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีเปิดตัวรถบัสไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ ระดับ 3 ภายใต้ “โครงการสร้างรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตโบราณสถาน” โดยได้รับสนับสนุนทุนวิจัยโดย

Read more

“นายกฯ” ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ ย้ำเร่งยกระดับการศึกษาให้ทัดเทียมนานาชาติ ตั้งเป้านำ อววน. หนุนนโยบายรัฐบาล ต่อยอดนวัตกรรมและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในงานวิจัย-นวัตกรรม พร้อมปลดล็อกข้อจำกัดหลักเกณฑ์จัดซื้อ-จ้างเพื่อวิจัยและพัฒนา

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล : นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สภานโยบาย) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567” ครั้งที่ 25

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ไบเทคบางนา – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เข้าเฝ้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read more