จุดความร้อนกัมพูชากลับมาพุ่ง..!! วานนี้แตะที่เกือบ 4.5 พันจุด

🛰️กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 852 จุด

Read more