สวทช. จัดเวทีรับฟังความเห็น ต่อการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินปักหมุดไทยจัดตั้ง Food Bank ระดับประเทศ เกิดขึ้นจริง ยั่งยืน และเหมาะสมกับบริบทไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดเวทีประชุมรับฟังความเห็น (Public Hearing) ต่อแนวทางการบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน หรือ Food surplus ของประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งธนาคารอาหารแห่งชาติของประเทศไทย

Read more

GISTDA เปิดวอลล์รูมน้ำท่วม เสริมทัพการบริหารจัดการน้ำด้วยข้อมูลจากดาวเทียม

ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ และโฆษก GISTDA เปิดเผยว่า กระทรวง อว. โดย GISTDA ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่ิอการติดตามและแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วม โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมหลายดวง อาทิ THEOS-2 , ไทยโชต , SENTINEL, LANDSAT, RADARSAT,

Read more