ซีเอ็ด บุกทำเนียบฯ นำหนังสือเด็กสุดน่ารักไปมอบเป็นของขวัญให้กับน้อง ๆ หนูๆ ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ย้ำความสำคัญด้านการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมมอบของขวัญวันเด็กให้กับเด็กไทยทั่วประเทศที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา

ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ย้ำความสำคัญด้านการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ จากการอ่าน ด้วยการมอบหนังสือเด็ก จากสำนักพิมพ์ซีเอ็ด และ สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย พร้อมจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ หนู ๆ ได้ร่วมสนุกกับ SESAME STREET ON TOUR ชวนเล่นกิจกรรมวาดภาพระบายสีกับตัวการ์ตูนขวัญใจมหาชน

เพราะ “การอ่าน” ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสมองและกระตุ้นพัฒนาการทางสติปัญญาให้เด็กสามารถจินตนาการได้อย่างยอดเยี่ยม ซีเอ็ดจึงให้ความสำคัญกับการอ่าน การเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจตลอดมา โดยเฉพาะในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นรากฐานที่จะช่วยให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพและมีความสุขในการใช้ชีวิตได้ ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ล้วนเป็นผู้ที่รักการอ่าน รักการเรียนรู้อยู่เสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published.