12 กันยายนนี้ ชวนคนไทย ร่วมงาน NECTEC-ACE 2023

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน โชว์ศักยภาพและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้าน “ข้อมูล” ในงาน NECTEC-ACE 2023 ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” ไฮไลต์ปีนี้นำเสนอ Data for Thai Data for All เพื่อชวนคนไทยมาร่วม “ปลดปล่อยพลังแห่งข้อมูล เพื่อคนไทย และประเทศไทย” ภายในงาน มีกิจกรรมน่าสนใจ ได้แก่  

  • 12 หัวข้อสัมมนาวิชาการ ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ กว่า 50 ท่าน มาร่วมเสนอความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานจริง ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูล 3 Themes ที่สำคัญ ได้แก่ Data Platform, Big Data & AI, Data Governance + Security
  • จากเนคเทค และหน่วยงานพันธมิตร การแสดงตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูล, Data Solution, Core Technology และการใช้ข้อมูล เพื่อต่อยอดและขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรและธุรกิจ

ผู้สนใจร่วมงานสามารถเข้าร่วมงาน ในวันที่ 12 กันยายน นี้ เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพ ลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://www.nectec.or.th/ace2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.