สวทช. ร่วมกับ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และ ไทยน้ำทิพย์ ส่งมอบรถเข็นรักษ์โลก ให้ผู้ค้าสตรีทฟู้ดตลาดน้อย หนุนสตรีทฟู้ดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ :- นับแต่เปิดตัวเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี 2563 รถเข็นรักษ์โลก ที่ออกแบบโดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) DECC ได้โอกาสส่งมอบรถเข็นให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศแล้วกว่า 70 คัน และมาถึงวันที่ผู้ค้าเขตสัมพันธวงค์ ได้ใช้รถ “นวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด” ที่ DECC สวทช. ได้พัฒนาขึ้น โดย นายอัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์ DECC สวทช. และนายนพรัตน์ อรุณงาม ผู้อำนวยการขาย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และคณะ ร่วมส่งมอบรถเข็นรักษ์โลกแก่ นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ และตัวแทนผู้ค้ารอบเขตสัมพันธวงศ์ กาลวา ตลาดน้อย ตรอกโรงหมู จำนวน 29 คัน โดยนำรถเข็นของ DECC ตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่เป็นรถเข็นรักษ์โลกที่มีลวดลายตกแต่งรูปแบบจีนและป้ายไฟในตำแหน่งของชื่อร้านเพื่อความโดดเด่น และยังช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ความสะอาด และปลอดภัยของอาหารสตรีทฟู้ด ตอบโจทย์“รักษ์โลก” และ “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” แก่ผู้ค้าเต็มรูปแบบ

นายอัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. กล่าวว่า สวทช.พัฒนา “นวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด” ด้วยจุดริเริ่มและคิดค้นหาทางยกระดับ สตรีทฟู้ดไทยให้ก้าวไกลขึ้นด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร สุขอนามัย ความสะอาดของร้านและผู้ปรุงอาหาร คุณภาพของการให้บริการและความอร่อย จึงทำการออกแบบและพัฒนารถเข็นและอุปกรณ์ภายในร้านให้มีความสะอาดปลอดภัย ลดการสร้างมลพิษหรือขยะของเสีย ลดน้ำหนักรถเข็นให้เบาที่สุด พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการดูดควันให้สามารถใช้งานในพื้นที่ปิดได้ และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนเกิดเป็นนวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกในเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบ โดยผ่านการใช้งานจากผู้ประกอบทั่วประเทศมาแล้ว และได้รับความไว้วางใจเพื่อสร้างอัตลักษณ์อาหารริมทาง โดยครั้งนี้จะเป็นการนำร่องในบริเวณรอบสำนักงานเขต ก่อนที่จะขยายผลร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และธนาคารออมสิน เพื่อส่งมอบผู้ค้าบริเวณถนนเยาวราชและถนนข้าวหลาม อีก 77 คันภายในเดือนธันวาคม 2564  

นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กล่าวว่า การจัดระเบียบผู้ค้านี้เป็นแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายหรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน ย่านพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณย่านเยาวราช เนื่องจากถนนเยาวราช เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการปรับปรุงเพื่อยกระดับถนนเยาวราช แหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันทั่วโลกให้มีความสวยงาม เรียบร้อยเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของวิถีชุมชน การมอบให้เขตสัมพันธวงศ์นำไปจัดแบ่งให้ผู้ค้าตามประเภทของอาหารที่ขาย อนาคตรถเข็นรูปแบบใหม่ในเยาวราชจะเป็นต้นแบบผู้ค้าอาหารที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อื่นๆด้วย

นายนพรัตน์ อรุณงาม ผู้อำนวยการขาย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด กล่าวว่า การสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้งานรถเข็นรักษ์โลก สะท้อนถึงความทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ สอดคล้องกับแนวทางของไทยน้ำทิพย์ที่พร้อมเดินหน้าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคลดการสร้างมลพิษหรือขยะของเสีย ส่งเสริมการใช้รถเข็นรักษ์โลกที่มีฟังก์ชั่นการบำบัดน้ำ บำบัดควัน ก่อนออกสู่สิ่งแวดล้อม  ตอบโจทย์ยุค New Normal ที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

สวทช.ยินดีที่จะถ่ายทอดนวัตกรรม “รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก” ให้ผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดรูปแบบของตนเอง หรือ ปรึกษาแนะนำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2564-6310-11 ต่อ 101, 106 แอดไลน์ไอดี @679hqbmi

Leave a Reply

Your email address will not be published.