กิจกรรม One day trip ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

กิจกรรม One day trip ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในสัปดาห์นี้พบกับหลักสูตรของเล่นวิถีธรรมชาติ และหลักสูตรเพาะเมล็ด โยนข้าว ดำนา ร่วมเรียนรู้วิถีการเกษตรท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ แอดมินบอกเลยงานนี้พลาดไม่ได้นะ จองที่นั่งก่อนใครได้ที่ https://forms.gle/wg4X9874bMTBLwK38 📌สอบถามรายละเอียด โทร 0-2529-2212-13 087-359-7171 , 094-649-2333

Read more

“59 ปี  วว.”  ชูผลสำเร็จขับเคลื่อนนโยบาย  BCG ด้วย วทน. ร่วมพัฒนาเกษตรกร  ผู้ประกอบการ  เศรษฐกิจประเทศ อย่างยั่งยืน 

 ครบรอบการสถาปนา  “59 ปี”  ในการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  หรือ วว.  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  ในวันที่  25  พฤษภาคม  2565  เป็นก้าวย่างเติบโตที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องขององค์กร  ในฐานะหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ

Read more