วว. โชว์ผลงานภายใต้ธีม “TISTR  BCG”   ติดปีกเสริมแกร่งผู้ประกอบการ ในงาน ProPak Asia 2022 มุ่งขับเคลื่อน  สร้างโอกาสทางธุรกิจ  ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ร่วมแถลงข่าวการจัดงานโปรแพค เอเชีย 2022  (ProPak Asia 2022) งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์  ครั้งที่

Read more

วว. ผนึกกำลังพันธมิตรจัดประชุมวิชาการออนไลน์นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ/ระดับชาติ “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพและคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่”

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   ร่วมกับพันธมิตร จัด ประชุมวิชาการออนไลน์นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ/ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพและคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่” ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

ครั้งแรกในไทย! สวทช. – เครือข่ายรถโดยสารไฟฟ้าไทย เปิดตัวและส่งมอบ ‘4 ต้นแบบ EV BUS’ เตรียมต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรมการผลิตและออกแบบการบริการในอนาคต

เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย กับ 4 ต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าคนไทยทำ ดัดแปลงจากรถเมล์ ขสมก. ที่ใช้แล้ว 20 ปี ภายหลังวิ่งบนเส้นทางให้บริการจริงของ ขสมก. นานกว่า 3 เดือน ทีมวิจัย สวทช. และภาคีเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมรถโดยสารไฟฟ้าไทย พร้อมส่งมอบต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า ‘EV BUS’

Read more