“5 เทคนิคที่จะช่วยให้บ้านลืมความร้อน”

“จะทำอย่างไรให้บ้านไม่ร้อน…เมื่อโลกร้อนขึ้นทุกวัน” หนึ่งในคำถามที่นักออกแบบ และเจ้าของบ้าน พยายามหาวิธีร่วมกันเพื่อให้บ้านอยู่แล้วเย็นสบายในสภาวะอากาศปัจจุบัน เพราะบ้านร้อนเกิดจากความร้อนภายนอกที่เข้าสู่บ้านได้หลายช่องทางจนเกิดเป็นความร้อนสะสม ดังนั้น หากต้องการอยู่บ้านเย็นสบายแบบพึ่งเครื่องปรับอากาศให้น้อยที่สุด จึงจำเป็นต้องเลือกใช้วัสดุที่ช่วยป้องกันความร้อน  ยิปซัมตราช้าง ขอมาเผยเคล็ดไม่ลับ ผ่าน 5 เทคนิคที่จะช่วยให้บ้านลืมความร้อน ดังนี้ เทคนิคสะท้อนความร้อน เมื่อพระอาทิตย์สะท้อนผ่านมาทางด้านบน หลังคา ฝ้า เพดานจึงเป็นปราการด่านแรกที่ต้องเจอกับแสงแดด และความร้อน

Read more

วว. ผนึกกำลังพันธมิตรจังหวัดลำปาง สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอก  ไม้ประดับ พืชอัตลักษณ์

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  นายสิธิชัย  จินดาหลวง    ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดี มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  และ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์   ทองปรอน  

Read more

วช. ลงพื้นที่ นำองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร จ. นครนายก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก ติดตามผลการดำเนินงาน เรื่อง “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสำหรับชุมชน” เพื่อพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบให้มีทักษะการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตสดทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และคณะผู้บริหาร

Read more

รองนายกฯมอบหมายให้ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

9 พฤษภาคม 2565 นายดอน ปรมัติวนัย รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งคณะกรรมการฯ หรือ กภช. มีหน้าที่กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ

Read more