สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดกิจกรรม THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2022 โดยทีม Himitsukichi จาก โรงเรียนอัสสัมชัญ คว้ารางวัลชนะเลิศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. จัดการแข่งขัน “THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2022” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ ผ่านการแข่งขันประดิษฐ์และออกแบบดาวเทียมขนาดเล็ก (Cansat) และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล

Read more