อว. ยกทัพยานยนต์ไฟฟ้า จัดแสดงในงาน Low Carbon City & EV Expo 2022 ที่นครราชสีมา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ยกทัพยานยนต์ไฟฟ้า จากการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยและเอกชน นำผลงานวิจัยรถบรรทุกหกล้อไฟฟ้าดัดแปลง รถกระบะไฟฟ้าดัดแปลง และรถโดยสารไฟฟ้า เพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ ที่พัฒนาโดยคนไทย 100% ร่วมจัดแสดงภายในงาน Low Carbon City & EV

Read more

วว. จับมือ NIA พันธมิตรรัฐ/เอกชน 15 หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสือติดดาบ มุ่งยกระดับการแข่งขันผู้ประกอบการไทย กระตุ้นพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหม่

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  ดร.พันธุ์อาจ   ชัยรัตน์  ผู้อำนวยการ   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือ NIA พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน  15  หน่วยงาน 

Read more

GISTDA ใช้ดาวเทียมเตรียมการรับมือน้ำท่วมขัง พร้อมสำรวจผักตบชวา เร่งจัดทำข้อมูลส่งต่อโยธาธิการและผังเมือง

พร้อมแล้วสำหรับการเตรียมการรับมือน้ำท่วม ปี 2565 ซึ่งนอกเหนือการวางแผนสั่งถ่ายภาพดาวเทียมระบบเรดาร์แล้ว ยังได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำ เพื่อติดตามระดับ “น้ำท่วมขัง” ในพื้นที่แก้มลิง รวมทั้งการชี้เป้าผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำท่วมให้กับหน่วยงานหลักๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เป็นต้น ดร.สยาม ลววิโรจน์วงค์ โฆษก GISTDA

Read more

เผยภาพ “ดวงจันทร์บังดาวศุกร์” 27 พฤษภาคม 2565

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยภาพปรากฏการณ์ “ดวงจันทร์บังดาวศุกร์” บันทึกผ่านกล้องโทรทรรศน์ ช่วงเช้าวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.

Read more

บพท. จับมือ ธนาคารโลก เร่งเพิ่มศักยภาพเมืองเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หวังสร้างต้นแบบเมืองเข้มแข็ง 5 แห่งทั่วทุกภาค

นายกิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปิดเผยว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาเมือง เป็นบทบาทหนึ่งที่ บพท. ให้ความสำคัญที่นอกเหนือจากการแก้ไขความยากจนครัวเรือนและการสร้างธุรกิจชุมชน ดังนั้นจึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคีทั่วประเทศดำเนินการวิจัยจนสามารถจัดตั้งบริษัทพัฒนาเมืองขึ้นมาแล้วกว่า 19 แห่ง ในเมืองหลักทั่วประเทศ  บริษัทพัฒนาเมือง จึงถือเป็นกลไกใหม่ของการขับเคลื่อนและพัฒนาเมือง มีการพัฒนากลไกการประสานความร่วมมือทางสังคมอย่างมีทิศทาง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม โดยเน้นวิธีการแก้ปัญหาและตอบโจทย์เมือง (City Solution)

Read more

“เอนก” เปิดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่ ดันยกระดับงานวิจัย-นวัตกรรมสู่การพัฒนาประเทศ

วันนี้ (วันที่ 27 พฤษภาคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo

Read more