วช. ขึ้นเหนือโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำ “โดรน ทางเลือกใหม่ในยุค 5G​ สื่อสาร​ได้ทั่วโลก”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนระบบอัตโนมัติเพื่อประยุกต์ใช้งานการพัฒนาพื้นที่สูง (การสำรวจ การเกษตร และการป้องกันอุบัติภัย)” ให้แก่ นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และคณะ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการบังคับโดรนอัตโนมัติระยะไกลให้ก้าวล้ำนำสมัยผ่านการสื่อสารไร้พรมแดนด้วยระบบ 5G และประยุกต์ใช้บริหารจัดการและกิจกรรมด้านงานพัฒนาในพื้นที่สูง พร้อมโชว์ประสิทธิภาพการใช้งานแก่สาธารณชน

Read more

วช. หนุน มช. แสดงศักยภาพงานวิจัยมุ่งเป้า การดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บนปีที่ ๒

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ ๒” ให้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินการของโครงการวิจัยภายใต้แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม

Read more

วว. ได้รับอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัย มุ่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจเอเปค การจัดการขยะชุมชน & พัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ  

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  ได้รับอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัย ที่มีเป้าหมายพัฒนาเขตเศรษฐกิจเอเปค จำนวน  2  โครงการ  ได้แก่  โครงการจัดการขยะชุมชนตามหลัก BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   และโครงการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยและพัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับในประเทศเศรษฐกิจเอเปค  เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและการพัฒนาอย่างเสมอภาค  ลดความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจ  ยกระดับความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคม 

Read more

กองทัพบกห่วงใยมอบจักรยานสานฝัน และ ถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนในสถานศึกษา

พลตรี สามารถ มโนรถมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 พร้อมด้วย คุณกชพร มโนรถมงคล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก​ สาขามณฑลทหารบกที่ 36 จัดกิจกรรมส่งมอบ “จักรยานสานฝัน และ ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนทุ่งโม่ง ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

Read more

สบร. จัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ แห่งปีประจำปี 2565 ยกระดับสื่อออนไลน์ออฟไลน์ดีเด่น

กรุงเทพมหานคร – สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือสบร. จัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปีประจำปี 2565  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้สังคมได้รับรู้ถึงสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ผลิตสื่อออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้าง สรรค์  โดยได้รับเกียรติจาก   คุณวีระ  โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกมาเป็น ประธานการมอบรางวัล ณ

Read more

วช. ยกย่องนักวิจัยจุฬา จากแนวคิด “Universal Design วิถีชีวิตที่ออกแบบได้” เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัว“นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี 2565” รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์  จารุทัศน์ หัวหน้าภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “NRCT Talk: นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่

Read more

สวทช. และ ไบโอเบส ยุโรป ไพล็อท แพลนท์  ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทร่วมทุน ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อท แพลนท์

 29 มีนาคม 2565 – บริษัท ไบโอเบส ยุโรป ไพล็อท แพลนท์ (BBEPP) ประเทศเบลเยี่ยมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประเทศไทย ประกาศเปิดบริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อท แพลนท์ (BBAPP) ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่แบบอเนกประสงค์

Read more

สอวช. โชว์ผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ในงาน BCG Startup Investment Day เชื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ เร่งเดินหน้าสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการใหม่ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมแสดงข้อมูลด้านนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนในงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ณ ศูนย์ C asean เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 จัดโดย บีโอไอและหน่วยงานพันธมิตรที่ผนึกกำลังสนับสนุนสตาร์ทอัพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า

Read more

ภาพความสวยงาม 3 ดาวเคราะห์เคียงดวงจันทร์ ร่วมทิศยามเช้า 28 มี.ค. 65

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยภาพดาวศุกร์ ดาวเสาร์ และดาวอังคาร และดวงจันทร์เสี้ยว ข้างแรม 11 ค่ำ ปรากฏใกล้กันบนฟ้าทางทิศตะวันออก ทางดาราศาสตร์เรียกว่า “การร่วมทิศ” ช่วงเช้ามืดวันที่ 28 มีนาคม 2565

Read more

ปส. ยกระดับการเตรียมความพร้อมและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับ 10 ประเทศอาเซียน ยกระดับการเตรียมความพร้อมและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พร้อมประเมินสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดยผ่านโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมาธิการยุโรป  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมภายในภูมิอาเซียน นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก

Read more