GISTDA จับมือ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เตรียมใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หรือ มรอ. ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อร่วมมือกันศึกษา วิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม และให้บริการทางวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ ณ

Read more

วช. มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ปี 65 เชิดชู “ศ.ณรงค์ ใจหาญ” ผู้อยู่เบื้องหลังก้าวสำคัญของการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและกฎหมายไทย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน NRCT Talk เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT ครั้งที่ 5 เชิดชูนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 “ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ” นักวิจัย

Read more