วว. คว้ารางวัลชนะเลิศ SILVER MEDAL & BRONZE MEDAL ณ งานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 48 ผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/เวชสำอาง จากสารเพปไทด์ที่สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้ารับรางวัลชนะเลิศ SILVER MEDAL และ BRONZE MEDAL เนื่องในงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 48 “The 48th

Read more

วช. หนุนงานวิจัย ม.เกษตร มุ่งส่งเสริมโครงการพัฒนามูลค่าการเลี้ยงหอยมุก สู่อุตสาหกรรมความงามและสุขภาพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาอุตสาหกรรมเลี้ยงหอยมุก หลังนักวิจัยไทยโชว์ฝีมือค้นพบเมือกหอยมุก สุดยอดแห่งโมเลกุลเพปไทด์และโปรตีนจำนวนมาก มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูสภาพชั้นผิวหนัง ลดการอักเสบ นับเป็นการศึกษาวิจัยที่สามารถค้นพบประโยชน์จากส่วนอื่น ๆ ของหอยมุกมากขึ้นกว่าเดิมนอกเหนือจากเปลือกและไข่มุก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา วช.

Read more

GISTDA จับมือ 3 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เดินเครื่องเสริมสร้างเยาวชนด้าน Aerospace

1-5 พฤษภาคม 2566 : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดค่ายการเรียนรู้มุ่งสู่อวกาศแก่เยาวชนในกิจกรรม “GISTDA Space Camp 2023″ รุ่นที่ 7 หัวข้อ

Read more