วช. ผนึกกำลังภาคเอกชน ต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรม “Smoke Watch” แอปพลิเคชันแจ้งเตือนไฟป่า แก้ปัญหาการเผาในที่โล่งสำหรับภาคเหนือตอนบน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มองเห็นปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือตอนบน ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลเสียทั้งทางสุขภาพและทางเศรษฐกิจ จึงได้จับมือกับภาคเอกชน ร่วมต่อยอดงานวิจัยสู่โครงการนวัตกรรม “Smoke Watch : แอปพลิเคชันแจ้งเตือนและเฝ้าระวังไฟป่าจากการเผาในที่โล่ง” เพื่อบริหารจัดการข้อมูลการแจ้งเหตุเผาไฟป่า และเข้าระงับเหตุได้ตรงจุดอย่างรวดเร็ว ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า วช.

Read more

สวทช. ร่วมกับ วช. จัดพิธีรับเกียรติบัตรเยาวชน ฝึกทักษะวิจัย ภาคฤดูร้อน ปี 2566 กับนักวิจัย สวทช.

(วันที่ 3 พฤษภาคม 2566) ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีรับเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ โครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ครูวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะวิจัย

Read more

สอวช. ร่วมกับ สสว. และ BEDO ขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ

สอวช. ร่วมกับ สสว. และ BEDO จัดสัมมนาแนะแนวทางทำธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย BCG Economy พร้อมเผยแพร่ทิศทางการขับเคลื่อน BCG ไทยสู่สากล อนาคตเศรษฐกิจชีวภาพ และมุมมองจาก ผปก. ต้นแบบ ทั้ง SCG ลำปาง สิงห์เอสเตท และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก

Read more

นาโนเทค สวทช. พัฒนาเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น พร้อม NanoSampler เก็บ-แยกฝุ่น 6 ชั้นใน 3 พื้นที่กทม. พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลหนุนการจัดการมลพิษ

เมื่อฝุ่นละอองกลายเป็นวาระแห่งชาติ ทีมวิจัยนาโนเทค สวทช. ออกแบบและพัฒนาเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นโดยประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ NanoSampler นำเครื่องติดตั้งใน 3 พื้นที่ของ กทม. (อารีย์, บางนา และดินแดง) ชูความต่างที่สามารถเก็บและแยกตามขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็น 6 ระดับชั้น ตั้งแต่ PM>10 จนถึง PM0.1 พร้อมวิเคราะห์หาการกระจายขนาดและองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง

Read more

สดร. เดินหน้าสู่ปีที่ 9 มอบกล้องโทรทรรศน์อีก 50 โรงเรียน รวมกว่า 610 แห่งทั่วประเทศ หนุนสร้างแรงบันดาลใจ เติมต่อรากฐานวิทยาศาสตร์ในประเทศ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้ามอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในปี 2566 เพิ่มอีก 50 โรงเรียน จาก 36 จังหวัด ดำเนินการมาแล้ว 9 ปี กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์รวมกว่า 610

Read more

จันทร์เต็มดวงคืน 5 พ.ค. นี้ เกิด “จันทรุปราคาเงามัว”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยคืนวันที่ 5 พ.ค. ถึงเช้ามืด 6 พ.ค. 66 จะเกิดปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเงามัว” เวลาประมาณ 22:14 –

Read more

ทีม อาบังขายปาท่องโก๋ V.2 ( H.T.CANSAT-ROCKET TEAM ) จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง คว้าแชมป์ประเทศไทย การแข่งขัน THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2023

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการแข่งขัน THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2023 อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 โดยในปีนี้ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน

Read more