วช. ดัน “ผลิตภัณฑ์กาบหมาก” ตีตลาดผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ทดแทนโฟม – พลาสติก

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ได้มอบหมายให้กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชน ติดตามผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการวิจัย “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากแทนโฟม” ของ ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ

Read more

3 – 4 มิถุนายน รวมพลเกษตรกรตัวอาร์ต พบกับศิลปะในวิถีเกษตร DIY วัสดุเหลือใช้มาตกแต่งสวน พร้อมเคล็ดลับการเกษตรต้อนรับหน้าฝน

3 – 4 มิถุนายน รวมพลเกษตรกรตัวอาร์ต พบกับศิลปะในวิถีเกษตร DIY วัสดุเหลือใช้มาตกแต่งสวน พร้อมเคล็ดลับการเกษตรต้อนรับหน้าฝนชม ช้อป จุใจ เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพ จากเกษตรกรตัวจริง นำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพ เที่ยวงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงศิลป์เกษตร วันที่ 3 – 4

Read more

วช.นำนักประดิษฐ์ไทย คว้ารางวัลสูงสุด The Best Foreign Innovation Award จากงาน INTARG 2023 ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์ไทยจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีคว้ารางวัลสูงสุด The Best Foreign Innovation Award จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในเวที The 16th International Invention and Innovation Show (INTARG

Read more

วช. หนุน วท.สุราษฎร์ธานี เดินหน้าส่งต่อองค์ความรู้ “เตาอบรมควันปลาเม็ง ระบบอัตโนมัติ” สู่ชุมชนบ้านห้วยทราย ต่อยอดแปรรูปปลาเม็งสู่ผู้บริโภค ส่งเสริมเป็นสินค้า GI

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ได้มอบหมายให้กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมนวัตกรรมเพื่อเกษตรชุมชน “เตาอบรมควันปลาเม็งระบบอัตโนมัติ” ของ นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์

Read more

วว. จับมือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน  ส่งเสริมอาชีพ  อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

(29 พฤษภาคม 2566/สำนักงานใหญ่เอ็กโก กรุ๊ป)  ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามความร่วมมือกับ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า

Read more

กระทรวง อว. เดินหน้าปลดล็อกหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์เพิ่มอีก 3 หลักสูตร ผลิตบัณฑิตรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมหนุนสร้างผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี และผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์

คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานการประชุม มีวาระที่สำคัญในการร่วมพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์สำหรับการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)

Read more

เซนส์ซีรีส์ การเดินทางของประสบการณ์ผสมชากับคนพิการทางสายตา

จากการ “พัฒนาทักษะอาชีพนักชิมอาหารปรุงสำเร็จคนพิการทางการเห็นเพื่อสร้างรายได้เสริม” สู่ “เซนส์ซีรีส์ (Sense series) การเดินทางของประสบการณ์ผสมชากับคนพิการทางสายตา”ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2566 โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มีเป้าหมายเพื่อสร้างอาชีพอิสระและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการทางสายตา ผศ. ดร.ธิติมา วงษ์ชีรี  นักวิจัยสังกัดศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

นาโนเทค สวทช. ออกแบบวัสดุดูดซับยาโซลิโดรนิกแอซิด จากถ่านกัมมันต์เจือแมกนีเซียมออกไซด์ สู่ต้นแบบวัสดุทางการแพทย์ ลดเสี่ยงภาวะกระดูกขากรรไกรตายในผู้ป่วยมะเร็ง-กระดูกพรุน

นักวิจัยนาโนเทค สวทช.ร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วน ต่อยอดองค์ความรู้ด้านถ่านกัมมันต์ที่มีรูพรุนร่วมกับแมกนีเซียมออกไซด์ สู่วัสดุดูดซับยาโซลิโดรนิก แอซิด (Zoledronic acid; ZA) ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสลายตัวของกระดูกในผู้ป่วยมะเร็ง-กระดูกพรุน ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะกระดูกขากรรไกรตายเมื่อใช้ยาโซลิโดรนิกแอซิดในระยะยาว ด้วยจุดเด่น เพิ่มพื้นที่ผิว-เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับ และยังเข้ากันได้ดีกับเซลล์มนุษย์ สู่ต้นแบบวัสดุทางการแพทย์ที่สามารถต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต พร้อมเดินหน้าวิจัยเพิ่มในรูปของ Nanotube และ Nanopore ที่มีประสิทธิภาพการดูดซับสูงยิ่งขึ้น ดร.พงษ์ธนวัฒน์

Read more

ดีพร้อม เปิดพื้นที่ดัน ผปก. เสิร์ฟตลาด B2C คาดเงินสะพัดกว่า 15 ลบ. พร้อมลุยอัพสกิลโลจิสติกส์ ติดอาวุธเอสเอ็มอี ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุน ดีพร้อม ชวน ชิม ช้อป “อุตสาหกรรมแฟร์ : โลจิสติกส์โตไว สินค้าราคาโดนใจ ใส่ใจชุมชน” 29 – 31 พฤษภาคมนี้

กรุงเทพฯ 29 พฤษภาคม 2566 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เปิดพื้นที่อย่างต่อเนื่องดันผู้ประกอบการเสิร์ฟตลาด B2C หวังทดสอบตลาดและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน “อุตสาหกรรมแฟร์ : โลจิสติกส์โตไว สินค้าราคาโดนใจ ใส่ใจชุมชน” 29 – 31 พฤษภาคมนี้ คาดว่าตลอด

Read more