GISTDA ร่วมธัชวิทย์ พัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เตรียมผลิตบัณฑิตวิทย์สมรรถนะสูง

25 พฤษภาคม 2566 : GISTDA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานอุดมศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานเอกชน รวมทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน ภายใต้โครงการ “ธัชวิทย์” หรือ วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทย์สมรรถนะสูง โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ)

Read more

ซินโครตรอนร่วม “ธัชวิทย์” พัฒนาหลักสูตรสร้างบัณฑิตวิทย์สมรรถนะสูง

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ “ธัชวิทย์” พัฒนาหลักสูตรสร้างบัณฑิตวิทย์สมรรถนะสูง ด้วยความร่วมมือของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ซึ่งเน้นให้นักศึกษาทำงานที่สถาบันวิจัยหรือภาคเอกชนอย่างน้อย 70% เป้าหมายสู่การเปลี่ยนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม กรุงเทพมหานคร – วันพฤหัสบดีที่

Read more

วว. ฉลองคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี มุ่งสรรค์สร้างงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วว. ครบรอบ 60 ปี “Proud of TISTR Step Up Together”

Read more

ทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยสุดเจ๋ง! คว้ารางวัลและเหรียญรางวัลจากเวที “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2023) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยจาก 20 หน่วยงาน สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย ในเวที “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2023)

Read more

วช. โชว์ระบบ “ดวงตา” จาก AI ตรวจจับไฟป่า ช่วยควบคุมไฟป่า เพื่อลดปัญหามลพิษ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมผลสำเร็จของโครงการ “การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบตรวจจับไฟป่าในระยะเริ่มต้นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์” โดยมี นายอภิเษก หงษ์วิทยากร

Read more

นักประดิษฐ์นักวิจัยไทยสู่เวทีโลก วช.นำทัพสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมประกวดในเวที “The 16th International Invention and Innovation Show” (INTARG 2023) ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The 16th International Invention and Innovation Show” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2566 ณ

Read more