วงรำเพยภมราภิรมย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลประกายเพชร ครั้งที่18 ประจำปี2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอแสดงความยินดี วงรำเพยภมราภิรมย์ วงดนตรีไทยเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลประกายเพชร ครั้งที่18 ประจำปี2566 ด้านศิลปวัฒนธรรมประเภทกลุ่มเยาวชนประกายเพชร จัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

Read more

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในบริเวณอาคารเรียนทุกอาคารเรียน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 : นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ มอบหมายให้ งานอนามัยและงานอาคารสถานที่ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในบริเวณอาคารเรียนทุกอาคารเรียน ในโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

Read more

วช. ชูนักวิจัย มก. ผู้คิดค้นทรัพยากรชีวภาพสัตว์และจีโนมิกส์ของสัตว์ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ “สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา” ปี 66

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมแถลงข่าว NRCT TALK นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานโดดเด่น สร้างคุณูปการให้วิชาการและประเทศชาติ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก “รองศาสตราจารย์ ดร.ครศร ศรีกุลนาถ” นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

Read more

ปลัดกระทรวง อว., ปลัดกระทรวง ศธ. เข้าร่วมการประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารนโยบายด้านการศึกษา The Education World Forum

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานว่า ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารนโยบายด้านการศึกษาระดับนานาชาติ The Education World Forum (EWF) ซึ่งเป็นการประชุมระดับสูงด้านนโยบายการศึกษาและพัฒนาทักษะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงด้านการศึกษาพื้นฐาน ด้านอุดมศึกษา อาชีวศึกษา แรงงานและด้านการพัฒนาทักษะ

Read more

วช. หนุนทีมวิจัย ม.บูรพา พัฒนาคลังข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดของปลาฉลาม-ปลากระเบนในประเทศไทย และพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ช่วยให้เห็นภาพความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคุมการค้าปลาฉลามได้อย่างเหมาะสม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา ในการพัฒนาคลังข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดของปลาฉลามและกระเบนในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลดีเอ็นเอใช้จำแนกชนิดฉลามและกระเบนร่วมกับสัณฐาน ช่วยให้เห็นภาพความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มนี้ในหลายระดับ ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปจากฉลามและกระเบน ที่มีการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ครีบปลาฉลามตากแห้ง ครีบปลาฉลามบรรจุกระป๋อง อาหารที่ทำจากชิ้นส่วนของปลาฉลามหรือกระเบน ซึ่งข้อมูลพันธุกรรมจะถูกนำมาช่วยระบุชนิดของปลาฉลาม-กระเบนที่เป็นชนิดคุ้มครองและหายาก ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ละเมิดกฎหมายได้ และทำให้ผู้ผลิตมีความระมัดระวังในการใช้วัตถุดิบด้วย

Read more

วว. ร่วมหารือ Korean Collection for Type Culture ด้านงานวิจัยจุลินทรีย์ เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  พร้อมด้วย  ดร.ฉัตรฤดี  สุวรรณชาติ  นักวิจัยอาวุโส  และ ดร.สุสกุล  ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ

Read more