สถาบันมาตรวิทยาฯ เปิดบ้าน โชว์ วิจัยและนวัตกรรม หนุนเทคโนโลยีผลิตอาหารสู่มาตรฐานระดับโลก ในวันมาตรวิทยาโลก

“สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือเครือข่ายระดับโลก ผุดแคมเปญ Measurements supporting the global food system หรือ การวัดเพื่อสนับสนุนระบบอาหารของโลก เนื่องในวันมาตรวิทยาโลก ประจำปี 2566” 20

Read more